Werkwijze

Individuele begeleiding

SmartLinks begeleid hoogbegaafde kinderen door individueel met een kind of ouder(s) aan de slag te gaan. Aan de hand van een eerste intake of kennismakingsgesprek bepalen we samen wat het doel van de begeleiding is. Vaak zijn de individuele gesprekken gericht op psycho-educatie. Samen gaan we aan de slag wat hoogbegaafdheid inhoudt en wat je daar zelf van ervaart en hoe dit te accepteren. Pas wanneer je accepteert dat jij of je kind hoogbegaafdheid is zal je als kind en/of ouder een gelukkig persoon worden.

GelukkigHB groepen

SmartLinks verzorgt ook GelukkigHBkids groepen. GelukkigHBkids is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

Bij GelukkigHBkids worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en  verbeteringen voorstellen.

De taak van ons als coachende begeleiders is faciliteren en veilige omstandigheden creëren zodat kinderen dit proces durven aangaan. Dit vraagt van ons dat we weten en aanvoelen hoe de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind eruit ziet en nog specifieker van het individu voor ons. Door ons hierop te richten zijn we in staat om het kind te helpen met het hervinden van zijn passie en doel. Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. Bij GelukkigHBkids wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past. Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden. 

De GelukkigHBgroepen die er binnen SmartLinks mogelijk zijn, zijn peutergroep, onderbouwgroep, midden-/ bovenbouwgroep, bovenbouwgroep, pubergroep.

Klik hier voor de groepen die momenteel draaien binnen SmartLinks.

Trainingen

De oudercursus Hoogbegaafd Thuis is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen in de basisschool leeftijd. In 5 bijeenkomsten van 2 uur worden de hieronder beschreven onderwerpen behandeld. Basiskennis hoogbegaafdheid, acceptatie, ontwikkeling hb-kind, communicatie met je kind, anders zijn, mindset, discussies, dabrowski, eigen onderwerpen, vragen

In deze cursus krijgen ouders veel wetenschappelijk onderbouwde informatie verweven met praktische toepassingen hiervan. Ervaringen uitwisselen staat in het kader van de cursusstof en als ondersteuning of discussie materiaal. In combinatie met de praktische coaching is de cursus tevens een middel tot zelfreflectie en visie ontwikkeling. Je kunt je gedurende het hele jaar aanmelden voor deelname aan de oudercursus. Wij nemen dan contact met je op wanneer er een groep start.

Toelating

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. SmartLinks hanteert geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Intakeprocedure

Via het contactformulier of via telefoon/e-mail kun je contact met mij opnemen als je denkt dat SmartLinks hulp kan bieden bij de problemen van dit moment op het gebied van hoogbegaafdheid. Aan de hand van een gratis kennismakingsgesprek bepalen we samen of jouw kind of jijzelf gebaat zou zijn bij een individuele begeleiding, training of een deelname aan de GelukkigHBkids groepen. Daarna plannen we de start van de begeleiding.

    

                 

               

               

               

 

 

 


 


 


 


 

SmartLinks.  
praktijk voor hoogbegaafdheid.