Trainingen en Cursussen

De oudercursus Hoogbegaafd Thuis 

De oudercursus is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen in de basisschool leeftijd. Basiskennis hoogbegaafdheid, acceptatie, ontwikkeling hb-kind, communicatie met je kind, anders zijn, mindset, discussies, Dąbrowski, eigen onderwerpen, vragen.

In deze cursus krijgen ouders veel wetenschappelijk onderbouwde informatie verweven met praktische toepassingen hiervan. Ervaringen uitwisselen staat in het kader van de cursusstof en als ondersteuning of discussie materiaal. In combinatie met de praktische coaching is de cursus tevens een middel tot zelfreflectie en visie ontwikkeling. 

In 5 bijeenkomsten van 2 uur worden de bovenstaande onderwerpen behandeld. Je kunt je gedurende het hele jaar aanmelden voor deelname aan de oudercursus. Wij nemen dan contact met je op wanneer er een groep start.

Training Hoogbegaafd, hoe zit dat?

De training Hoogbegaafd, hoe zit dat? Is een basis cursus over hoogbegaafdheid. Deze training is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe het nou zit met hoogbegaafdheid. Denk hierbij aan grootouders, docenten, de sportcoach maar ook de jeugdteam medewerkers. Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn: Wanneer noem je iemand hoogbegaafd? Welke kenmerken kan ik herkennen bij kinderen? Wat is het zijnsluik? Deze training is een mix van wetenschappelijk onderbouwde informatie en praktijkervaring. Binnen de training is er veel ruimte voor eigen inbreng zodat de training een maatwerk project wordt waardoor je na de training meer kennis hebt over hoogbegaafdheid en het kind wat je kent die hoogbegaafd is beter kan begrijpen.

In 2 bijeenkomsten van 2 uur bespreken we bovenstaande punten. Je kunt je gedurende het hele jaar aanmelden voor deelname aan de training. Wij nemen dan contact met je op wanneer er een groep start.

 

Training Hoogbegaafd, en dan…?

De training Hoogbegaafd, en dan..? gaat in op de praktische zaken van het hoogbegaafd zijn. Wat heeft een hoogbegaafd kind nodig thuis, bij de oppas maar ook in de klas. Hoe stimuleer je de talenten en het ontwikkelen hiervan. Ook kijken we hoe we de zijnskenmerken kunnen herkennen en zelfs op een manier in kunnen zetten zodat het niet als storend gedrag wordt ervaren maar juist gezien wordt als een kracht van het hoogbegaafde kind. Deze training is bedoeld voor ouders, grootouders, docenten, de sportcoach maar ook de jeugdteam medewerkers. Deze training is een vervolg op de oudercursus Hoogbegaafd thuis en de training Hoogbegaafd, hoe zit dat. 

In 2 bijeenkomsten van 2 uur bespreken we bovenstaande punten. Je kunt je gedurende het hele jaar aanmelden voor deelname aan de training. Wij nemen dan contact met je op wanneer er een groep start.

Maatwerktraining hoogbegaafdheid

Wanneer je leidinggevende bent van een jeugdteam van de gemeente, een basisschool of peuterspeelzaal en meer kennis onder je medewerkers wil creëren over hoogbegaafdheid kunnen we met elkaar een maatwerktraining opstellen. De duur en de onderwerpen kunnen we dan in overleg met elkaar bespreken.