Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

SmartLinks begeleidt hoogbegaafde kinderen door individueel met een kind of met ouder(s) aan de slag te gaan. Vaak is er in het leven van het kind veel onbegrip en onwetendheid geweest wat kan leiden tot sociale en emotionele problemen in de ontwikkeling. Aan de hand van een eerste intake of kennismakingsgesprek bepalen we samen wat het doel van de begeleiding is. Met elkaar gaan we kijken hoe we deze sociale en emotionele ontwikkeling weer op gang kunnen krijgen.

Individuele begeleiding bij kinderen

Vaak zijn de individuele gesprekken gericht op psycho educatie. Een begeleidingsuur delen we op in drie activiteiten: knutselen, kletsen en een spelletje. De activiteiten staan vast, de volgorde bepaalt het kind. In de begeleiding van het hoogbegaafde kind vinden wij bij SmartLinks het van belang dat de kenmerken van het hoogbegaafd zijn en het zijnsluik gestimuleerd wordt. Dus werken vanuit autonomie, rechtvaardigheidsgevoel, intensiteit, hoog gevoeligheid, creativiteit en oplossend vermogen. Samen gaan we aan de slag en onderzoeken we wat hoogbegaafdheid inhoudt en wat je daar zelf van ervaart en hoe dit te accepteren. Pas wanneer je accepteert dat jij hoogbegaafdheid bent zal je je als kind een gelukkig persoon worden. 

Individuele begeleiding bij volwassen

De appel valt niet vaak ver van de boom. In de praktijk zien we veel ouders die in eerste instantie komen voor hun kind. Gaande weg de begeleiding van hun kind binnen SmartLinks in de peergroep of individueel herkennen ouders gedrag van zichzelf in hun kind. Doordat er weer rust komt in het kind door de gesprekken die het voert bij de begeleidingen krijgen ouders rust om over zichzelf na te denken. Die ouders komen graag op gesprek voor individuele begeleiding over hun eigen hoogbegaafdheid. SmartLinks is geen psychologen praktijk dus wij gaan niet trauma’s verwerken of diep graven naar waar het gedrag vandaan komt. Wel gaan we het gedrag waar je last van hebt leggen op het plaatje van de kenmerken van een hoogbegaafde. Ook het zijnsluik wordt hierin meegenomen. We gaan kijken naar waarom dingen niet hebben gewerkt tijdens je studie, tijdens je relaties of je werkrelaties. Dit alles door het gedrag te koppelen aan hoogbegaafdheid. Door de herkenning volgt er herkenning waardoor er acceptatie kan ontstaan van het feit dat niet alleen je kind hoogbegaafd is maar dat je zelf ook hoogbegaafd bent. Door deze acceptatie en leren om te gaan met je eigen hoogbegaafdheid kun je genieten van je kwaliteiten en je talenten als hoogbegaafd persoon.

School gesprekken

Mee gaan naar gesprekken op school is ook een mogelijkheid die SmartLinks biedt. Door mee te gaan met ouders naar gesprekken tussen de docenten, intern begeleiders of aanwezig zijn bij grote school overleggen (denk aan SOT of HIA) kunnen we vanuit de kennis van het hoogbegaafde kind en de kennis van het kind wat individuele begeleiding volgt bij SmartLinks delen. Ons doel is om in een gesprek de band tussen ouders en school te herstellen in het belang van het kind. Dit kan zijn door algemene kennis over hoogbegaafdheid te delen maar ook door het gedrag van de betreffende leerling te vertalen naar het hoogbegaafd zijn en de aanpak die passend is voor het kind. Een schoolbezoek is los van een individuele begeleiding maar valt wel onder de tarieven van een individuele begeleiding.