Peergroep

Peergroepen voor hoogbegaafde kinderen

SmartLinks verzorgt peergroepen. De peergroep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

Op de peergroep worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en  verbeteringen voorstellen. De kinderen komen 15 bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst bij elkaar. Op de groep zitten maximaal 6 kinderen per begeleider. De leeftijden zijn verdeeld in een peutergroep, een basisschoolleeftijdgroep en een pubergroep.

De taak van ons als coachende begeleiders is faciliteren en veilige omstandigheden creëren zodat kinderen dit proces durven aangaan. Dit vraagt van ons dat we weten en aanvoelen hoe de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind eruit ziet en nog specifieker van het individu voor ons. Door ons hierop te richten zijn we in staat om het kind te helpen met het hervinden van zijn passie en doel.

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. Bij de peergroep wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past.

Ouders en begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

Toelating

Een IQ score is niet altijd betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. SmartLinks hanteert daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Intakeprocedure:

  • Aanmelding via de website / e-mail
  • Het intakegesprek is gratis als tot plaatsing wordt overgegaan.
  • Besluit tot plaatsing en start